ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ

iSPACE ನ ಆದರ್ಶ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಭಾವೋದ್ರಿಕ್ತ, ನವೀನ, ಮೂಲ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಜನರು.

Ø ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವುದು
Ø ತಂಡದ ಮನೋಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಯತ್ತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು

246

ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆ

ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಮತ್ತು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಹೊರಗೆ ಯೋಚಿಸಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿರಿ.

ಮಾನವ ಘನತೆಗೆ ಗೌರವ

ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಘನತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ.

ಜನರನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ.

 

ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಆಧಾರಿತ ಬಹುಮಾನ

ಸವಾಲಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ.
ಅಲ್ಪ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸರಿದೂಗಿಸಿ.

346336